Elektros skirstomieji įrenginiai

 •  Transformatorinės pastotės.
 • Aukštos įtampos skirstomieji įrenginiai.
 • Vidutinės įtampos skirstomieji įrenginiai.
 • Žemos įtampos skirstomieji įrenginiai.
 • Apsaugos sistema nuo elektros lanko.
 • Karkasinės modulinės skirstyklos.
 • Apskaitos ir automatikos skydai.
 • Automatinės kondensatorių baterijos.
 • Vidutinės įtampos oro linijų skyrikliai.
 • Galios transformatoriai.
 • Relinės apsaugos ir automatikos įrenginiai.
 • Skirstyklų renovacija.

008